ການອໍານວຍການຂອງການບໍລິຫານຂອງອີສລາມຈັດຕັ້ງສໍາລັບການສຶກສາ,ວິທະຍາສາດແລະວັດທະນະທໍາຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານແມ່ນອຸປະກອນຮັບຜິດຊອບເພື່ອຮັບປະກັນການທີ່ເຫມາະຕິບັດຫນ້າພາຍໃນທົ່ວໄປຜູ້ອໍາ,ຢູ່ໃນການບໍລິຫານລະດັບ,ໂດຍ ທັງຫມຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດແນວນີ້