ທະຂອງຝຣັ່ງອອນໄລນ໌!


ບໍລິສັດທະນາຢູ່ບຣຸກແຊນ,ທະນາຍຄວາມຂອງຫ້ອງການ,ທະນາຍ,ກົດຫມາຍ,ການຄ້າຂາດ,ທະນາຍຄວາມ,ພົນກົດຢູ່ໃນ


ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຢູ່ວິທະຍາໄລກາໂຕລິກຂອງ ໃນ ໒໐໐໘,ເລ ໂດຍກົງຕັດສິນໃຈເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫນຶ່ງເປັນທະນາຍຄວາມ,ເລ ດໍາເນີນການເປັນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ,ປຶກສາຫາລືກັບລູກຄ້າໄດ້,ແລະກໍານົດຍຸດທະສາດບຽດຫຼືປິດການເຈລະຈາ,ເພື່ອເອົາມາໃຫ້ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົບ