ທະຂອງຝຣັ່ງອອນໄລນ໌!


ບໍລິຫານນຳ:ຫນ້າທໍາອິດ


ເບິ່ງການສາທາລະນະບົດລາຍງາ ໒໐໑໘ ໂດຍສະພາຂອງລັດແລະກິດຈະກໍາບົດລາຍງາ ໒໐໑໗ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງສະພາຂອງລັດການບໍລິຫານສາມາດທີ່ຈະຕັດສິນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໂຕ້ຖຽງເກີດຂື້ນຈາກກິດຈະກໍາຂອງສາທາລະນະປົກຄອງ