ທະຂອງຝຣັ່ງອອນໄລນ໌!


ວິທີການທີ່ຈະປືກສາຫາລືຟຣີອງ. ການບໍລິການ-ສາທາລະນະ


ທ່ານສາມາດປຶກສາຟຣີຂອງຄ່າດອງລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືສະເຫນີໂດຍການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆແລະສະຖາບັນ

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ການປະກັນໄພບາງສັນຍາການສະຫນອງສໍາລັບການຟຣີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງທະນາຍຄວາມ.

ບາງສາທາລະນະສະຖາບັນການແນະນໍາແລະສຶກສາສາທາລະນະໃນສິດທິຂອງຕົນ. ບາງໂພສະມາຄົມສະຫນອງຂອງເຂົາເຈົ້າສະມາຊິກຟຣີປຶກສາຫາລືກັບທະນາຍຄວາມ.

ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງຝງ,ກວດເບິ່ງກັບສະຫະພາບຂອງທ່ານໃນກໍລະນີຂອງບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍແຮງ.

ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະພາບການຄ້າສາມາດໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາຟຣີຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ທ້ອງຖິ່ນສະພາຂອງ (ແຖບ)ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ອື່ນໆສໍາລັບການຟຣີປຶກສາຫາລືຂອງທະນາ. ການເຂົ້າເຖິງການເຫຼົ່ານີ້ ຟຣີປຶກສາຫາລືສາມາດຈອງກັບຜູ້ທີ່ມີສິດສໍາລັບການທາງດ້ານກົດເຫຼືອ. ມັນຄວນຈະຖາມກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ການນັດພົບ ນອກເຫນືອໄປຈາກການຮັບປະກັນ-ວິທີແກ້ໄຂແລະກົດຫມາຍການປົກປ້ອງ,ການປະກັນໄພບາງສັນຍາອາດຈະສະຫນອງການຟຣີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງທະນາຍຄວາມ. ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະກວດເບິ່ງການຮັບປະກັນຂອງການປະກັນໄພຂອງສັນຍາ.