ໄວຍະກອນ:ນີ້ແມ່ນ,ທີ່ວ່າ,ແມ່ນຫຍັງຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດສໍານ:ປະຊາຊົນ,ພາສາແລະພາສາ,ເງື່ອນອານຸວົງ,ກ່ອງຄຳ