ເປັນຫນຸ່ຊທີ່ແທ້ນັກລົງທຶນ

ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ໃນທີ່ໃຊ້ເວລາສໍາລັບການຝຶກອົບຮມື້ອື່ນ. ຊທີ່ແທ້ຈິງ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈະເລືອກເອົາເຖິງເຊົ່າ,ມັນແມ່ນຍັງ:ຮັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫລາຍພັນໂດດ,ໃຫ້ນຮູບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າເຊົ່າຊຶ່ງຈະສິ້ນສຸດໃນທີ່ອາໄສແຫ່ງ,ຫຍຸ້ງຍາກການເຈລະຈາກັບບເຫມົາ,ຜູ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມ’ວັດ’ໃນມັນ (ໂຊກພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫາຍາກ),ເປັນການຊື້ທີ່ສິ້ນສຸດລົງເຖິງການເປັນຫຼາຍສັບສົນກ່ວາຄາດວ່າຈະ. ມີປະທັບໃຈທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານແມ່ນເຮັດໃຫ້ການໂທ ທັງນີ້ໃນອາທິດດຽວ. ຍາວດໍາລົງຊີວິດ ແລະ